Info tècnica

Calefacció-clima ITE
24 març 2021

Modificat el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE)

El Gremi informa
Circular núm. 30

Benvolgut agremiat,

Us informem de la modificació del Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE) RD 1027/2007 (i posteriors modificacions) pel RD 178/2021 

Aquesta modificació entra en vigor a partir de l’1 de juliol de 2021

Estem treballant amb el seu contingut i les principals novetats per tal d’informar-vos amb circular i  jornades tècniques informatives.

 

 

Per més informació:
Helena Hernández Jacas
Departament Tècnic
GREMI D’INSTAL·LADORS DE GIRONA
Directe 872 590 193
tecnic@elgremi.cat

gremi