Info tècnica

Electricitat, AT i BT / Notícies
10 juliol 2014

Instal·lacions d’enllumenat: Balanç energètic

ICAEN ha publicta el primer mòdul sobre Il·luminació de la col·lecció “Balanç energètic d’equips consumidors. Mesura i càlcul”

La col·lecció ofereix la formació necessària per a la realització de mesures de camp amb instruments portàtils i posterior càlcul del balanç energètic dels sistemes d’estudi.

 Es centra bàsicament en instal·lacions d’enllumenat exterior, públic majoritàriament, i interior. També s’ha realitzat una classificació de les làmpades i lluminàries que s’utilitzen en les instal·lacions d’enllumenat.

 En l’apartat 1.2.3 es mostren detalladament les diferents tipologies d’instal·lació, de làmpades i lluminàries.

desccarregar Document – 2014 BE equips consumidors_enllumenat

 (07.07.2014)