Energies renovables

DOCUMENTS OFICIALS GENERALITAT DE CATALUNYA

Premeu sobre la imatge per accedir al portal de la Generalitat de Catalunya:

“Tramitació electrònica de les instal·lacions generadores d’autoconsum”

 

ATENCIÓ: Primer cal fer la Inscripció de la instal·lació (RITSIC), presentant la Declaració responsable per a instal·lacions elèctriques de baixa tensió i, si escau, la resta de reglaments tècnics aplicables.

IMPORTANT: Descarregar el PDF a l’ordinador per obrir l’arxiu. VEURE instruccions

ENLLAÇ ALS TRÀMITS:

DOCUMENTS:

MODELS per omplir per la tramitació de l’autoconsum:

Modelo 0
Modelo 1 – Contrato de compensación de excedentes, para aplicación del mecanismo de compensación simplificada
Modelo 2 – Acuerdo de reparto de energía de autoconsumo colectivo, instalaciones SIN excedentes acogias a compensación.
Modelo 3 – Acuerdo de reparto de energía de autoconsumo colectivo, instalaciones SIN excedentes NO acogidas a compensación
Modelo 4 – Acuerdo de reparto de energía de autoconsumo colectivo, instalaciones CON excedentes acogidas a compensación
Modelo 5 – Acuerdo de reparto de energia de autoconsumo colectivo, instalaciones CON excedentes NO acogias a compensación

Documentació a DISTRIBUÏDORA: Sol·licitud de punt de Connexió per Autoconsum – Nou (22/04/20)

  • SENSE EXCEDENTS:
    • 1- Instal·lacions Autoconsum SENSE EXCEDENTS: Cal enviar un correu electrònic a Contratacion-Generadores-EDE@enel.com   sol·licitant el nº CAU (Punt de Connexió). Indicant el nº de CUPS de la instal·lació de consum (aquesta dada surt a la factura) i indicar: “autoconsum sense excedents”.
  • AMB COMPENSACIÓ D’EXCEDENTS:
    • 2- Instal·lacions Autoconsum AMB COMPENSACIÓ D’EXCEDENTS FINS A 15 KW EN SOL URBANITZAT:  Enviar correu electrònic a Contratacion-Generadores-EDE@enel.com  sol·licitant el nº CAU (Punt de Connexió). Cal indicar el nº de CUPS de la instal·lació de consum i indicar: “autoconsum amb compensació d’excedents fins a 15 kw en sòl urbanitzat”.
    • 3- Instal·lacions Autoconsum AUTOCONSUM FINS A 100 kW ACOLLITS A COMPENSACIÓ (diferent de compensació fins a 15 kW en sòl urbanitzat): Enviar correu electrònic a Contratacion-Generadores-EDE@enel.com  sol·licitant CAU (Punt de Connexió). Cal indicar el nº de CUPS de la instal·lació de consum i indicar: “autoconsum amb compensació d’excedents fins a 100 kw”. Cal adjuntar: Flujo abreviado RD1699_11 + formulario abreviado
  • AMB VENTA D’EXCEDENTS:

Si el tràmit el fa un representant: cal omplir i que el signi el titular, el Model d’Autorització i adjuntar-lo al correu que s’envia a la distribuïdora.

Si l’usuari és diferent del propietari de la finca on s’instal·la les plaques: cal omplir i signar el Model de Declaració del Propietari (Model Declaración Propietario)

Autoconsums Col·lectius: serà imprescindible aportar la informació dels punts de consum relacionats segons queda recollit als formularis corresponents, per validar el compliment de las condicions del RD244/19.

 

ALTRES: