Política de protecció de dades personals

Última actualització de la política: 07/03/2019

Qui és el responsable de Tractament de les seves dades personals?

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 i Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, relatiu a la protecció de dades de caràcter personal, el GREMI D’INSTAL·LADORS DE GIRONA (EL GREMI) informa que les dades de caràcter personal que ens proporciona seran tractades pel GREMI. Correu electrònic: info@elgremi.cat

Quines dades personals es recullen i amb quina finalitat?  

Detallem les dades personals que es recullen mitjançant aquest WEB, així com les seves finalitats.

Apartat Dada Finalitat
Contacte/Suggeriments Nom, població, telèfon i mail Gestionar la seva petició
Enviament CV
(Borsa de treball)
Nom, telèfon, mail, i dades curriculars Formar part de la nostra borsa de treball, per tal de que les seves dades curriculars siguin visibles als interessats en el seu perfil professional
Oferta feina
(Borsa de treball)
Nom empresa, contacte (mail o telèfon) Entrar la seva oferta de feina en la nostra borsa de treball per tal de que sigui visible als interessats.
Inscripcions a jornades tècniques i monogràfics Nom, nom empresa, telèfon i mail Gestionar la seva petició d’inscripció
Preinscripcions a cursos Nom, nom empresa, telèfon i mail Gestionar la seva petició de preinscripció
Lloguer aula Nom, NIF, persona de contacte, mail, adreça, telèfon Gestionar la seva petició
Tauler d’anunci Dades opcionals (persona de contacte, mail i telèfon) Que l’interessat en l’anunci pugui posar-se en contacte amb l’anunciant
Enquesta Dades opcionals (nom empresa i població) Posar-nos en contacte amb l’autor de l’enquesta en cas de valoració negativa

EL GREMI tracta també les dades dels seus treballadors, usuaris i persones a les quals presta els seus serveis.

En el moment de la incorporació de les seves dades a la nostra organització per al seu tractament s’informa de forma detallada de la finalitat de les mateixes, de les comunicacions que es realitzen amb les dades i dels seus drets. Si és necessari tractar dades sensibles es demana el consentiment per a fer-ho.

Per a quina raó utilitzem les seves dades personals?

A continuació, li expliquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals:

  1. En compliment d’una relació contractual amb EL GREMI
  2. Quan ens dona el seu consentiment
  3. Per interès legítim del GREMI, mostrar-li serveis i iniciatives que poden ser del seu interès
  4. Compliment d’obligacions imposades per Llei

Els recordem que poden revocar el seus consentiment en qualsevol moment en la següent adreça: info@elgremi.cat

Quan temps guardarem les seves dades?

EL GREMI  guarda les seves dades personals mentre no exerceixi el seu dret de supressió.

A qui comuniquem les seves dades?  

EL GREMI sols comunicarà les seves dades a aquells serveis que s’indica i en els casos previstos per llei.

No es realitzaran transferències internacionals de dades personals.

Mesures de seguretat

EL GREMI assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les seves dades personals recollides i per això s’han adoptat les mesures de seguretat pertinents per evitar l’alteració, pèrdua o accessos no autoritzats i garantir així la seva integritat i seguretat.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves personals?

Dret Contingut Canal de atenció
Accés > Podrà consultar les  dades personals gestionades pel GREMI info@elgremi.cat
Rectificació > Podrà modificar  les seves dades personals quan aquestes no siguin exactes
Supressió > Podrà sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals
Oposició > Podrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals
Limitació del tractament >Podrà sol·licitar la limitació al tractament de les dades personals en els següents casos:

  • Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les seves dades
  • Quan EL GREMI no necessita tractar les seves dades, però vostè les necessita per a l’exercici o defensa de reclamacions
Portabilitat > Podrà rebre en format electrònic les dades que ens ha facilitat en format electrònic.
Si considera que no hem tractar les seves dades personals d’acord amb la normativa pot presentar una reclamació davant  la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
Per exercir els seus drets, cal que acompanyi la seva sol·licitud amb una còpia del seu DNI o document que acrediti la seva identitat.
L’exercici del drets és gratuït.