Impresos, certificats i butlletins

IMPRESOS DE L’OFICINA DE GESTIÓ EMPRESARIAL (OGE)

Descàrrega de certificats i butlletins oficials (NO CAL CODI AGREMIAT)

Accedeix als impresos de certificats i butlletins publicats a el web de l’ Oficina de Gestió Empresarial (OGE) que afecten l’àmbit territorial de Catalunya.

Aquests impresos són gratuïts  i oficials per presentar davant l’administració.

Podeu trobar tota la documentació per realitzar  la legalització diferents instal·lacions:

 • Instal·lació Elèctrica (Baixa i Alta tensió).
 • Instal·lació de gas (gas natural, gas propà, butà i  metà).
 • Instal·lació d’emmagatzamatge de productes petrolífers.
 • Instal·lació d’aigua.
 • Instal·lació tèrmica (calefacció, ACS, climatització i plaques solars).
 • Instal·lació frigorífica.
 • Instal·lació Equips de pressió.

També podeu trobar certificats de subministraments d’altes noves,  butlletins de reconeixement, certificat d’inspecció periòdica, certificat de correcció de defectes,  certificats de manteniment, etc

IMPRESOS GREMI D’INSTAL.LADORS DE GIRONA

Descàrrega d’impresos (CAL CODI AGREMIAT)

El Gremi disposa al seu servei la documentació  que tenen un contingut establert oficialment  i els ha d’editar la pròpia empresa instal·ladora:

 • Instal·lació Elèctrica (Baixa i Alta tensió):
  - Model de certificat de distància de línees elèctriques (provisional d’obres).
  - Model de certificat de reconeixemnt d’instal.lació per manca d’entecedents per a instal.lacions de AT i BT.
  - Model de declaració responsable de pèrdua de documentació justificativa de la inscripció AT i BT.
  - Contingut de la memòria tècnica simplificada de BT.
  - Comparador de preus d’energia
  - Endesa Distribució Elèctrica (documentació d’Obertura de peticions de subministrament, sol·licitud connexió autoconsum, etc) – NOU
 • Instal·lació de gas (gas natural, gas propà, butà i  metà).
  - Aclariment dels impresos de gas no canalitzat.
  - Llibre de manteniment per instal.lacions d’emmagatzematge de G.L.P (dipòsits fixos pel consum en instal.alcions receptores).
  - Parte de trabajo para APMR (Model de revisió i manteniment per enviar a Conaif-Sedigas) – NOU
  - Comparador de preus d’energia.
 • Instal·lació d’emmagatzamatge de productes petrolífers.
  - Aclariment dels impresos necessaris per a la legalització del gasoil per a ús propi.
  - Memòria tècnica – dipòsit de gasoil per a ús propi.
  - Certificat revisió dipòsit existent per a ús propi (revisions cada 5 i 10 anys)
 • Instal·lació de la prevenció de la legionel·losi
  - Certificat de neteja i desinfecció.
  - Registre de control de la temperatura de l’aigua dels acomuladors.
  - Registre de control d’obertura d’aigua d’aixetes no utilitzables.
  - Registre per purgar el fons del dipòsit.
  - Registre revisió i desinfecció tèrmica anual i protocol de neteja i desinfecció de la xarxa d’aigua sanitària.
  - Model de contracte de manteniment per la prevenció de la legionel.losi.
 • Instal·lació de contra- incendis
  - Model de certificat de manteniment d’instal.lció contra incendis
  - Model de certificat d’instal.lació contra incendis.
  - Model de certificat de proves de pressió de canonades.
  - Model de contracte d’arrendament de serveis
 • Instal·lació d’aigua (fontaneria i sanejament).
  - Certificat per a les proves de pressió de la xarxa de canonades de bastiment d’aigua (fontaneria).
  - Certificat per a les proves de pressió de la xarxa de canonades d’evacuació d’aigua (sanejament).
 • Instal·lació tèrmica (calefacció, ACS, climatització i plaques solars).
  - Models de contractes de manteniment (caldera, ACS, plaques solars, aire acondicionat, etc.).
  - Registre de manteniment ITE.
  - Dictamen de manteniment d’instal·lacions de calefacció i ACS – potència útil nominal menor o igual a 70 kW (Operacions de manteniment preventiu) – NOU
  - Dictàmen de manteniment d’instal·lacions de climatització -  potència útil nominal menor o igual a 70 kW (Operacions de manteniment preventiu) – NOU
 • Instal·lació frigorífica.
  - Model de llibre de registre d’instal.lació frigorífica.
 • Instal·lació de Telecomunicacions
  - Butlletí i protocol de proves
 • Instal·lacions energies renovables
  - Llistat de distribuidors i comercialitzadors de pèl.lets.
 • Gestió de residus
  - Alta sol.licitud a ECOTIC

VENDA DE MATERIAL A LES OFICINES DEL GREMI

A les oficines del Gremi hi ha a la venda el següent material:

  • Instal.lació elèctrica:
   - Contracte, llibre i dictament de manteniment de BT.
   - Etiquetes adhesives identificatives de l’instal·lador (REBT ITC 26 apartat 5)
   - Etiquetes adhesives de manteniment de BT.
   - Certificats telemàtic de BT
   - Manual d’instruccions d’ús d’instal·lació elètrica.
  • Instal.lació tèrmica (calefacció, ACS, climatització i plaques solars)
   - Etiquetes de manteniment ITE
   - Certificats telemàtics ITE

En cas de no trobar la documentació tècnica o per sol·licitar informació: podeu consultar el departament tècnic del Gremi o via correu electrònic a enginyeria@elgremi.cat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cercador Instal·ladors
Col·laboradors:
HIVERN
De dilluns a divendres
9 a 14 i de 16 a 19h
ESTIU
De l'1 de juliol al 10 de setembre
8 a 15:00h
VACANCES
De l'1 al 16 d'agost

GREMI D'INSTAL·LADORS DE GIRONA
Oficines: Tel. 972 21 35 66 - Fax 972 22 47 04
Formació: Tel. 972 41 26 15 - Fax 972 39 30 78
C. Cartellà, 8-12 - 17007 Girona (Sector Industrial de Domeny)
info@elgremi.cat Avís legal
iglésiesassociats