Formació

  • Dades empresa

  • Dades curs/jornada

  • Avís legal
  • Política de privacitat
    * Camps obligatoris

Facturació

AULA INFORMÀTICA
Preu Agremiat: 80 €/hora
Preu no Agremiat: 115€/ hora

AULES TEÒRIQUES
Preu Agremiat: 45 €/hora
Preu no Agremiat: 65 €/hora

TALLERS
Preu Agremiat: 45 €/hora
Preu no Agremiat: 65 €/hora

Els preus inclouen: Canó de projecció, Retroprojector, Pantalla, connexió WIFI i aigües dels Ponents. Tarifa vàlida de dilluns a divendres. Dissabtes consultar condicions. IVA no inclòs. Tarifes vigents durant l’any 2019.

FORMA DE PAGAMENT

Agremiats – Mitjançant efecte bancari

No Agremiats – Cal fer una transferència bancària ES58 2100 0002 58 0201674917 o ES75 0081 0086 08 000242 7052 indicant el nom de l’empresa i codi lloguer.

GREMI D’INSTAL·LADORS DE GIRONA – Formació

C. Cartellà, 8-12 Girona (Sector Industrial de Domeny)
Tel. 972 412 615
formacio@elgremi.cat

UTILITZACIÓ DE LES DADES APORTADES EN AQUEST FORMULARI

D’acord amb el que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 i Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, se l’informa que les dades que facilita seran tractades pel Gremi d’Instal·ladors de Girona amb la finalitat de gestionar la seva petició i no seran utilitzades per a l’elaboració de perfils ni per a la presa automàtica de decisions. Així mateix, se l’informa que les seves dades es conservaran fins que no exerceixi el seu dret de supressió.

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació, supressió i oposició, indicant-ho per escrit a Gremi d’Instal·ladors de Girona C. Cartellà 8-12 Pol. Ind. Domeny (17007) Girona o per correu electrònic a:  info@elgremi.cat. És necessari adjuntar una còpia del seu DNI o document acreditatiu de la seva identitat. L’exercici dels seus drets és gratuït.