Formació

Contacte

  • Avís legal
  • Política de privacitat
    * Camps obligatoris

GREMI D’INSTAL·LADORS DE GIRONA
C. Cartellà, 8-12 Girona (Sector Industrial de Domeny)
[com arribar-hi?]

Formació
Tel. 972 412 615
Fax 972 224 704
formacio@elgremi.cat

UTILITZACIÓ DE LES DADES APORTADES EN AQUEST FORMULARI

D’acord amb el que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 i Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, se l’informa que les dades que facilita seran tractades pel Gremi d’Instal·ladors de Girona amb la finalitat de gestionar la seva petició i no seran utilitzades per a l’elaboració de perfils ni per a la presa automàtica de decisions. Així mateix, se l’informa que les seves dades es conservaran fins que no exerceixi el seu dret de supressió.

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació, supressió i oposició, indicant-ho per escrit a Gremi d’Instal·ladors de Girona C. Cartellà 8-12 Pol. Ind. Domeny (17007) Girona o per correu electrònic a:  info@elgremi.cat. És necessari adjuntar una còpia del seu DNI o document acreditatiu de la seva identitat. L’exercici dels seus drets és gratuït.