Formació

Categoria: Cursos de ReciclatgeCursos Pràctics Inici: 02/03/2020
Durada: 36 hores
Estat: Matrícula Oberta

24 Gener 2020

Teòric i pràctic d’Automatismes elèctrics

CALENDARI: del dilluns 2 de març al dilluns 30 de març de 2020 – 36 hores.

HORARI: Dilluns i divendres de 16:30 a 20:30 hores

PREU AGREMIATS: 530 €     –     PREU NO AGREMIATS: 715 €

Facilitats de pagament pels instal·ladors agremiats.

Les inscripcions dels treballadors en règim general, es podran BONIFICAR una part de l’import del curs, a les quotes a la Seguretat Social. El Gremi us ho pot tramitar de manera gratuïta.

OBJECTIUS: Dotar als alumnes dels coneixements necessaris per llegir l’esquema d’un automatisme elèctric i fer els circuits més habituals per controlar un motor elèctric. Aprendre les mesures elèctriques: tensió, intensitat, resistència, continuïtat i capacitat. Detectar avaries en un automatisme elèctric (esquema + tester).

PROGRAMA:

 • Introducció teòrica del perquè dels automatismes.
 • Codi de colors dels conductors.
 • Elements de comandament.
 • Elements de commutació: el relé i el contactor.
  • Tipus de contactes: NO  i NC.
  • Operacions amb contactes auxiliars: realimentació, senyalització i condicionants.
 • Esquemes elèctrics:
  • Esquema unifilar.
  • Esquema multifilar.
  • Esquema de maniobra i treball.
 • Esquema de maniobra: numeració dels cables, l’esquema del “borner” i referències creuades.
 • El temporitzador, telerruptor i mòduls electrònics integrats.
 • El programador horari/setmanal.
 • Pràctiques:
  • Pràctica 1: Marxa/aturada d’un motor.
  • Pràctica 2: Inversor de gir d’un motor amb aturada prèvia.
  • Pràctica 3: Inversor de gir d’un motor sense aturada prèvia.
  • Pràctica 4: Arrancada temporitzada d’un motor.
  • Pràctica 5: Aturada temporitzada d’un motor.
  • Pràctica 6: Marxa temporitzada d’un motor.
  • Pràctica 7: Automatisme amb finals de cursa.
  • Pràctica 8: Arrancada estrella-triangle d’un motor.

Places limitades a 12 alumnes

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

MÉS INFORMACIÓ: Programa del curs.

Telèfon 972 41 26 15 / Mail formacio.info@elgremi.cat

PREINSCRIPCIÓ AL CURS

0591019ED AUTOMATISMES ELÈCTRICS_INICI 02/03/20

 • Avís legal
 • Política de privacitat
  * Camps Obligatoris