Formació

Categoria: Novetats Inici: 15/09/2017
Durada:
Estat:

desembre 2017

Oferta laboral professorat per impartir formació del Reglament d'Equips a Pressió

Perfil requerit:  Enginyer industrial o enginyer tècnic industrial que conegui amb profunditat el Reglament d’Equips de Pressió (RAP) i la normativa d’aplicació, amb experiència professional prèvia. Autònom a la Seguretat Social.

Interessats envieu el vostre Currículum Vitae en català actualitzat a formacio@elgremi.cat