Formació

Categoria: Novetats Inici: 15/09/2017
Durada:
Estat:

desembre 2017

Oferta laboral professor per a la impartició de cursos de WORDPRESS nivell avançat

SELECCIONEM PROFESSORAT PER A LA IMPARTICIÓ DE CURSOS DE WORDPRESS NIVELL AVANÇAT

Perfil requerit:  Diplomat o llicenciat amb domini del WORDPRESS.

Experiència en docència, mínim 2 anys, es valorarà tenir el Màster del professorat o el Certificat d’Aptitud Pedagògica (CAP).

Autònom a la Seguretat Social.

Disponibilitat per impartir la formació en horari de tardes-vespres a Girona. Període: abril-juny 2016

Interessats envieu el vostre Currículum Vitae en català actualitzat a formacio@elgremi.cat