Formació

Categoria: Cursos de ReciclatgeCursos Informàtica Inici: 09/04/2018
Durada: 10 hores
Estat: Curs Finalitzat

18 Març 2018

Curs Excel nivell inicial

DADES CURS

CALENDARI: Del dilluns  9 d’abril al dilluns 7 de maig de 2018 – 10 hores.

HORARI: Dilluns de 9:00 a 11:30 hores.

PREU AGREMIATS: 99,76 €     –     PREU NO AGREMIATS: 154,69 €

Les inscripcions dels treballadors en règim general, es podran BONIFICAR una part de l’import del curs, a les quotes a la Seguretat Social. El Gremi us ho pot tramitar de manera gratuïta. IMPORTANT: la formació ha de tenir relació amb la feina que realitza el treballador.

OBJECTIUS:

 • Conèixer l’entorn de treball d’un llibre Excel i la seva estructura. Saber aplicar diferents tipus de format a les cel·les.
 • Saber inserir imatges i formes en un full de càlcul. Utilitzar coherent i correctament les opcions de càlcul i funcions.
 • Preparar un full de càlcul per a la seva impressió. Saber fer gràfiques estadístiques i formatar-les.

PROGRAMA:

 1. L’ENTORN DE TREBALL:
  • Menús, fulls de càlcul, files, columnes i cel·les.
  • Operacions bàsiques d’edició: seleccionar, copiar, tallar i enganxar.
  • Tipus de dades. Les sèries.
 2. FORMAT DE CEL·LES I INSERCIÓ D’OBJECTES:
  • Fonts, alineacions, voreres i número.
  • Inserir imatges i formes.
  • El format condicional.
  • Protegir cel·les.
 3. OPERACIONS BÀSIQUES DE CÀLCUL:
  • Referències relatives i absolutes. Concepte de RANG.
  • Funcions de càlcul bàsiques: SUMA, PROMIG, MAX, MIN, COMPTAR. L’assistent de funcions.
 4. IMPRIMIR UN FULL DE CÀLCUL:
  • Disseny i format d’impressió.
  • Crear àrees d’impressió.
 5. GRÀFICS:
  • Elements d’un gràfic.
  • Tipus de gràfics.
  • Donar format a un gràfic.

ADREÇAT: A tots els que vulgueu conèixer i introduir-vos en l’ús i aplicació dels fulls de càlculs. Partim de 0.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

MÉS INFORMACIÓ: Programa del curs.

Telèfon 972 41 26 15 / Mail formacio.info@elgremi.cat