Notícies

13 novembre 2018

TECNIC PER GESTIO D’OBRES E INST.

Ens interesa incorporar a la nostre plantilla tècnic per responsabilitzar-se de les instal·lacions de nova ejecució. Incorporació inmediata. Preferentment amb titulació d’enginyer técnic o industrial.